О компании Галерея FAQ Сертификаты
и лицензии
Опросные листы Контакты
(044) 273-29-62
 
Главная  /  Водоочистное оборудование  /  Биологическая очистка и аэрация  /  Оборудование для очистки хозяйственно-бытовых стоков

Очисні споруди розроблені НІП ТОВ «Екофлок» з використанням технології глубинно-напорної аерації дозволеної до використання МОЗ України (висновок держсанепідекспертизи від 01.02.2008 р. №05.03.02-04/4854) мають велику окислювальну можливість, що надає можливість досягти високої пропускної спроможності та досягти необхідної якості очистки господарчо-побутових стоків, в данних очисних спорудах використовується енергозберігаюче насосне, компресорне та технологічне обладнання світових лідерів, які мають дозвіли до використання МОЗ України.

Устаткування для очищення господарсько-побутових стоків

               Очисні споруди в більшості випадків являть собою повністю герметичні підземні технологічні резервуари, які не являють собою осередки забруднень, а навпаки вони призначені для поліпшення навколишнього природного середовища та санітарно-епідеміологічного стану об’єкту. Висока ступінь очистки стоків до 99 % дає можливість використовувати очищенну воду для зрошування зелених насаджень об’єкту. Процеси очистки стічних вод проходять в умовах аеробного окислення забруднень без виділення в атмосферу побічних газів. Дані очисні споруди проектуються та використовуються з урахуванням різних особливостей об’єкту ( заглибленню каналізаційної мережі, рівню ґрунтових вод та особливостей місцевості, особливостей надходження та концентрацій стічних вод на очистку та іншому).  
 Технологічна схема очисних споруд НІП ТОВ «ЕКОФЛОК» господарчо-побутових стоків складається з наступних блоків:
- каналізаційна насосна станція (по мірі необхідності – в залежності від гідрогеологічного складу місцевості), 
- блок механічної очистки, що представляє собою сито прозорами 5 мм для видалення з води різних домішок;
- блок аеротенка із системою глибинної аерації, який являє собою  аеротенк-освітлювач;
- аеробний стабілізатор активного мулу,  який являє собою  резервуар для окислення забруднень та стабілізації активного мулу; 
- блок вторинного відстоювання з фільтром ВІЯ, що представляє собою встроений вторинний відстійник , з нисхідно - підємним потоком руху стічних вод без центральної труби з фільтром доочищення.
          Завдяки пристрою лотка освітлювача в блоці аеротенка  забезпечується внутрішня циркуляція активного мулу та відвід надлишкового біоценозу. При даній конструкції споруджень біологічного очищення досягається БПК стічних вод до 15 мг/л при використанні блоку доочистки до 5 мг/л. Для аерації суміші стічних вод та активного мулу застосовуємо систему аерації глибинного типу, що виключає замулювання й механічні поломки, проста в експлуатації.
             Очисні споруди господарчо-побутової каналізації продуктивністю до 200 м3/добу, які являють собою повний комплекс біологічних  очисних споруд, після очистки вода фільтрується в грунт в фільтрувальній траншеї.
Якість доочищених зворотних вод буде відповідати вимогам на скид в водойми господарсько-побутового призначення.
Найменування інгредієнтів Середній вміст забруднюючих речовин у забруднених водах, що поступ. на очисні споруди г/м3 Середній вміст забруднюючих речовин в очищених водах г/м3 (без доочистки/з доочисткою)  ГДС на скид, г/м3 Ефект очистки, %
 1.Завислі речовини 220 15/3 15/- 99
 2. БСК 320 15/3 15 /- 99,9
 3. ХСК 360 80/30 80 90
4.Нафтопродукти - - - -
5.Азот амонійний 3,0 2,5/2,0 2,5 58,7

      При необхідності додатково на цих спорудах може проводитись видалення із стічних вод сполук азоту амонійного та нітратного, фосфатів за допомогою хімічних речовин. Найбільший ефект по видаленню фосфатів досягається при використанні хімічних реагентів – коагулянтів на основі алюмінію і заліза. Видалення з біологічно очищеної води амонійного азоту проводиться методом віддувки аміаку при підвищеному значенні рН. Цим методом вдається зменшити вміст у воді аміаку на 90-99 % залежно від температури води.
           Після доочищення стічні води знезаражуються розчином гіпохлориту натрію та скидаються в водні об’єкти або направляються на повторне використання (на технічні потреби, полив зелених насаджень, поповнення пожарних водоймищ тощо).Оброблену на установках біологічної очистки стічну воду, безпечну в санітарно-гігієнічному відношенні, рекомендується використовувати для удобрювання грунту, що межує з об’єктом, де функціонують ці установки. Направлення цієї біологічно очищеної води відбувається по фільтрувальних траншеях, тобто по системі дренажних перфорованих від поверхнею ділянки у відповідності до діючих технологічних вимог. З гігієнічних позицій такий метод внесення стічних вод є одним з найкращих. Це, як правило, не призводить до забруднення довкілля та житла.

 Доочистка очищених стічних вод для повторного використання або скидання в відкриті водні об’єкти.

Пропонуємо для біологічного доочищення застосувати спільне спорудження біофільтр й аеротенк-освітлювач.  В основу створення комбінованих споруд була покладена ідея об'єднання позитивних властивостей біологічних фільтрів (високі окисні й масообмінювальні властивості прикріпленої мікрофлори, життєстійкість і низькі енергетичні витрати на окислювання забруднюючих речовин) і аэротенков - відстійників (високий ефект очищення, можливість глибокої мінералізації надлишкового мулу й можливість створення високої концентрації мулу в реакційному обсязі). Дані очисні споруди являють собою реактори ідеального змішання: стічна вода спочатку змішується з активним мулом у камері змішання, потім контактує з біоценозом біофільтра, потім рівномірно вводиться й перемішується з усім обсягом аераційної зони й під кінець фільтрується через шар зваженого мулу який знаходиться у відстійній зоні. Конструкція цих споруд виключає проскакування неочищених стічних вод і забезпечує високу якість очищення. Загальна організація процесу очищення стічних вод, реалізоване в системі біофільтр - аеротенк-відстійник дозволяє здійснювати процес очищення стічних вод у режимі продовженої аерації, розрахованому на повне окислювання органічних забруднень, часткову мінералізацію біомаси і нітрифікацію. Окислювання органічних забруднень стічних вод у біофільтрах здійснюється іммобілізованою мікрофлорою. Умови роботи біофільтрів КС є специфічними й відрізняються від умов, у яких працюють існуючі біологічні фільтри: завантаження біофільтра зрошується не проясненою стічною водою, а сумішшю стічних вод й активного мулу, концентрація зважених речовин, таким чином, становить 3-6 г/дм3; гідравлічне навантаження в 2 - 3 рази вище, ніж у традиційних біофільтрах і зрошення завантаження виробляється безупинно.
            Орієнтовна вартість очисних споруд господарчо-побутових стічних вод.
Продуктивність очисних споруд, м3/добу Кількість жителів екв. Розміри блоків очисних споруд, м Потужність (кВт в час) Ціна обладнання (евро) з ПДВ
встановлена споживна
2 7 Зѕ1,41 м, Н=2,5 м 0,76 0,1 2820
6 30 Зѕ1,41 м, Н=2,5 м + ж/б Зѕ1 м, Н=1,9 м 1,42 0,6 6850
10 45 Зѕ1,91 м, Н=3 м + ж/б Зѕ1,5 м, Н=2,6 м 1,87 1,0 10980
15 55 Зѕ1,91 м, Н=3 м + ж/б Зѕ1,5 м, Н=2,6 м 2,17 1,2 13180
20 80 (Зѕ1,91 м, Н=3 м)х2 + ж/б Зѕ1,5 м, Н=2,6 м 2,17 1,5 18560
30 120 (Зѕ1,91 м, Н=4,5 м)х2 + (ж/б Зѕ1,5 м, Н=2,8 м)х2 2,34 1,75 24670
50 210 (Зѕ1,91 м, Н=4,5 м)х4 + (ж/б Зѕ1,5 м, Н=2,8 м)х2 4,96 2,34 33200
75 300 (Зѕ1,91 м, Н=4,5 м)х4 + (ж/б Зѕ1,5 м, Н=3 м)х2 5,10 3,60 44100
100 350 (Зѕ1,91 м, Н=4,5 м)х6 5,80 3,80 55200

НІП ТОВ «Екофлок» виконує всі роботи пов’язані з очисткою води «під ключ», починаючи з проекту, його погодження та вводу об’єкту в експлуатацію з подальшим сервісним обслуговуванням.
 
Якщо у Вас є проблема пов’язана з водою – ми завжди раді Вам допомогти.

НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Киев, ул. Пироговского, 19, корп. 1, оф. 3
Широта:50.41965141
Долгота:30.47806957
Телефоны: +38 050 355 15 37
+38 067 411 97 91, +38 044 273 29 62
+38 044 273 29 64, +38 050 411 97 82
E-mail: ecoflock@mail.ru; ecoflock@ukr.net
Время работы: Пн-Пт. 09:00-18:00

 
Просмотреть НИП ООО "Экофлок" на карте большего размера